Ochrana osobních údajů

Poptávka našich služeb

Spolek Volejbalový klub Tuchlovice z.s. se sídlem Za Starou poštou 201, Tuchlovice 27302, IČ: 43776680 je zapsaný spolek registrovaný dle obchodního zákoníku zapsaná v obchodním rejstříku, která zpracovává za účelem vedení stavu členské základy a s tím spojenými dalšími úkony ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

  1. jméno a příjmení
  2. emailovou adresu
  3. telefon
  4. adresu bydliště
  5. číslo OP a rodné číslo

Více informací o správě osobních údajů viz deklarace: Ochrana osobních údajů – deklarace VK Tuchlovice

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně společností Volejbalový klub Tuchlovice z.s.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  1. požadovat po nás informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  2. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  3. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz osobních údajů však povede k ukončení smlouvy
  4. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás obraťte, nebo kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů.

Použití cookies

Spolek Volejbalový klub Tuchlovice z.s. používá na této webové stránce cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení Google k ochraně osobních údajů při jejich zpracování je dostupné na webové stránce https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Typ Název Účel Expirace
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informacích Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Kontaktujte nás