Návod na podání žádosti o dotaci Můj klub 2023

Žádost o dotaci Můj klub podávám již po několikáté, ale pokaždé jsem zapomněl detaily toho, jak se co dělá a musel jsem to zpětně dohledávat. Rozhodl jsem se, že si k tomu vytvořím návod. A když už ho píši, tak ho udělám veřejný, třeba to někomu pomůže.

Ještě než se do toho pustíme, tak je třeba říct, že podání žádosti a její podmínky se každým rokem trochu liší. Například v žádosti o dotaci v roce 2022 byla možnost udělat chybu a v takovém případě vás NSA kontaktovala a požádala o nápravu. Což se mi přesně stalo, v žádosti jsme měli požadavek na údržbu, ale nebyla uvedena v rozpočtu. Tak nám NSA žádost otevřela a upravili jsme jeden řádek a bylo vše v pořádku. Pozor na to, v roce 2023 už taková možnost není.

Než se pustíme do samotného návodu na vyplnění, je třeba se s žádostí o dotaci seznámit. Její aktuální znění je k dispozici zde. Zdrojem je Národní sportovní agentura (NSA). Doporučuji si podmínky podání žádosti důkladně prostudovat. Pokud to vezmeme ve zkratce, tak opravněný žadatel musí:

 1. mít formu spolku
 2. vykonávat sportovní činnost minimálně pod dobu dvou let
 3. být SK a nebo TJ
 4. působit regionálně
 5. pravidelně organizovat sportovní činnost
 6. evidovat minimálně 10 sportovců
 7. vybírat příspěvek od evidovaných sportovců minimálně 100 Kč / rok
 8. být bezúhonnou osobou
 9. být bezdlužnou osobou u orgánů Finanční správy, Celná správy a nemít dluh na zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení
 10. nebýt v likvidaci, insolvenci a ani exekuci

Pokud tyto podmínky splňujete, pak máte nárok na dotaci Můj klub.

Podání žádosti o dotaci

Pojďme na samotné podání řádosti. Aby vše nebylo tak úplně jednoduché, tak je k tomu třeba mít přístupy na několik portálů:

 • iscus.cz, Informační systém české unie sportu – pokud jste členem ČUS, pak přístup máte.
 • rejstriksportu.cz, Rejstřík sportu Národní sportovní agentury – tento portál nahradil starý is-sport.msmt.cz. Slouží k podání žádostí o dotace obecně. V případě, že přístup nemáte, je registrace možná přes vaše IČO.
 • isprofin.mfcr.cz, Jednotný dotační portál – zde registraci mít nemusíte, systém si vás sám převede z rejstříku sportu po podání žádosti o dotaci.
 • datovaschranka.cz, Datová schránka – nově je nutné mít Datovou schránku na podání dotace. V případě, že jí nemáte, musíte zajít na nejbližší Czechpoint, kde vám jí založí.

1) Sestavení členské základny

Prvním a také pravděpodobně nejnáročnějším krokem je sestavení členské základny a získání exportu těch členů, za které máte nárok na dotaci. V letošním roce jsou to všichni členové ve věku od 4 – 19 let. Každý rok se to liší a liší se i jejich kategorie. Každá z kategorií má jiné finanční ohodnocení. Kategorie se dělí podle toho, kolik tréninkových jednotech daný člen má a také jak se účastní soutěží. Více informací viz znění dotace.

Nejprve se tedy přihlašte do portálu iscus.cz. Po přihlášení přejděte na záložku „Členové“. Zde se nachází všichni členové vašeho klubu. Nejprve můžete jít editovat ty stávající – i jejich kategorizace se mění v čase. Důležité je, aby každý člen měl správně vyplněné rodné číslo a roli – ta je určující pro kategorii v dotaci.

Ukázka editace člena klubu

Tímto způsobem editujete všechny členy klubu. Pokud chcete přidat nové, tak ta možnost je trochu skrytá. Musíte jít na záložku „Oddíly“ a dále kliknout na jméno oddílu. Na zobrazené stránce je sekce s nadpisem „Členové“ a vpravo od tohoto nadpisu je malé plusko. Zde se přidávají noví členové klubu. Postup je stejný jako při editaci, vyplníte jméno, příjmení, rodné číslo a kategorii sportovce.

Jakmile máte všechny členy správně upravené, je třeba vytvořit CSV export pro účel dotace. Stačí vpravo dole v sekci Členové kliknout na oranžové tlačítko „Export rejstřík“ a export se vám vytvoří. Doporučujeme si jej vhodně přejmenovat a uložit na disk. Výborně, první krok podání dotace máte hotový.

2) rejstriksportu.cz

Druhým krokem je podání samotné žádosti o dotaci. K tomu se musíte přihlásit do rejstriksportu.cz. Před podáním dotace si ověřte, že máte všechny zde uvedené údaje o vaší TJ či SK správně.

Dále přejděte do sekce Import/Export vlevo dole na postranní liště. V této sekci musíte naimportovat vyhotovený seznam členů z kroku jedna. Učiníte tak klikem na tlačítko „Import sportovců a trenérů – nahrazení“. Viz obrázek.

Nahrazení členů v systému

Pokud je členská základna správně vygenerovaná, mělo by vám v pravém sloupci svítit „Zpracován v pořádku“. Může se stát, že tam uvidíte „Částečně zpracován“ a přesto budete mít členskou základnu v pořádku. Taková situace může nastat v případě, že máte v klubu cizince a jejich RČ se nepodařilo ověřit.

Nyní podáte samotnou žádost – přejděte na záložku „Organizace“ a v pravém horním rohu klikněte na tlačítko „Podání/aktualizace“ žádosti o dotaci. Z roletky vyberete žádost Můj klub 2023. Vyskočí vám tabulka se členy, na které budete žádat dotaci. Pokud chcete vybrat všechny, stačí nad popiskem „Vše“ kliknout na zaškrtávátko a všichni se označí. Dále musíte ve sloupci „zůčastnil se min. 6 soutěží“ zaškrtnout ty členy, kteří se opravdu zůčastnily minimálně 6 soutěží za poslední 3 roky. Členy vyberte a dole klikněte na tlačítko přepočítat kategorie. Jakmile je systém přepočítá, klikněte na „Odeslat/aktualizavat žádost“.

3) Odeslání dotace v Jednotném dotačním portálu (JDP)

Po přesměrování na podání žádosti (portál JDP) začneme editovat samotnou žádost o dotaci. Jako první editujeme účel dotace tak, že přesně okopírujeme znění účelu dotace z bodu 3.1. (strana 4). Dále vyplníme datovou schránku, kontaktní údaje a bankovní údaje. V dalším kroku jsou automaticky vygenerované kategorie. Ty vynecháme a přejdeme na další krok. Nyní se nacházíme v sekci povinných příloh. Veškeré povinné přílohy jsou k dispozici na stránce dotace. Jejich seznam je následující:

 • úplný výpis z evidence skutečných majitelů – ten získáte na stránce Evidence skutečných majitelů. Vyhledáte zde pře ičo svůj klub, vpravo nahoře klinete na „Přihlásit“ a přihlásíte se přes jednu z dostupných možnosti. Já použil přístup přes datovou schránku. Po přihlášení si můžete stáhnout požadovaný výpis.
 • čestné prohlášení o identifikaci osob – ke stažení na stránkách dotace, k němu není co dodat
 • potvrzení o bezdlužnosti – opět k dispozici na stránkách dotace. Buď si můžete od jednotlivých úřadů zajistit daná potvrzení a nebo podepsat čestné prohlášení. Vždy jsem to řešil takto. Nezapomeňte jednotlivé úřady označit křížkem(!), jinak by potvrzení mohlo být neplatné.
 • potvrzení o vedení účtu – toto potvrzení vám vydá vaše banka. Mělo by být volně ke stažení.
 • vyplněný formulář rozpočtu – formulář je k dispozici na stránkách dotace. Výše dotace je důležitá informace, kterou najdete v portálu vpravo. Zde uvedenou částku, řekněme 50 000 Kč, je třeba zapsat do pole rozpočtu Příjmy. Následně vyplňte ty sekce, o které skutečně žádáte v dotaci. Vyplňte očekávané částky, předpokládá se, že při vyúčtování dotace se tyto částky budou lišit. Jakmile máte tuto tabulku vyplněnou, svítí vám dole zeleně OK.
 • smlouva o nájmu – pokud žádáte v dotaci také o položku údržba, je nutné uvést smlouvu o dlouhodobém pronájmu.

Všechny požadované dokumenty nahrajte a žádost uložte. Doporučujeme si žádost v průběhu vyplňování ukládat. Setkal jsem se s tím, že se mi portál zasekl a bylo nutné restartovat prohlížeč.

Následně přejděte do sekce „účel podpory a doplňující otázky“. Zde vyplňte všechny položky, jedná se o vyžadovaná pole. Pokud se účastníte soutěží, nezapomeňte vyplnit členství ve svazu a také zastřešující ČUS, můžete použít celostátní, ČUS IČO : 0469548.

Další záložky jsou „Seznam sportovců“ a „Výše dotace“. Zde již není třeba nic měnit, klikněte tedy na tlačítko „Kontrola žádosti“. Pokud je vše v pořádku, žádost vám ohlásí, že je možné ji odeslat. V opačném případ se dozvíte, co je špatně. Typicky se jedná o některou z otázek, která není vyplněná. Pokud je vše v pořádku, sjeďte na stránce dolů, kde žádost dokončíte.

Před finálním odesláním žádost ještě musíte potvrdit, že vlastníkem bankovního účtu je daný spolek a dále že kontaktní email je v pořádku. Jakmile to potvrdíte, můžete kliknout na „Odeslat žádost“. Ovšem pozor, název tohoto tlačítka je matoucí, žádost je pouze zaevidovaná. Zároveň se uzavře možnost její editace. V portálu nyní uvidíte pouze evidovanou žádost, její přílohy a také její „číslo žádosti“.

4) Odeslání přes datovou schránku

Podmínkou odeslání žádosti je nově poslání žádosti přes vaší datovou schránku do datové schrány NSA „vnadiz2“. Zároveň musíte vyplnit číslo žádosti a přiložit veškeré přílohy včetně vygenerované žádosti.

Přihlášení do datové schránky je k dispozici zde. Pozor na to, nenechávejte odeslání na poslední chvíli. V datové schránce se může stát, že vám vyprší platnost hesla (pokud tuto funkci máte vypnutou, tak se to nestane) a pak se do ní nebudete moci přihlásit a obnovení hesla je možné pouze přes Czechpoint. Tedy doporučuji odeslat žádost s dotatečným předstihem.

Youtube manuál Můj klub 2022

Na youtube je od loňského roku také návodný video návod. SK AVEX Zlín si tímto zaslouží pochvalu, že ho připravilo.

Další návod k dispozici na stránkách mladez.dh.cz.

Zdroj: NSA, youtube

Sdílet příspěvek:


Kontaktujte nás