Ochrana soukromí

Všechna práva na obsah webu si vyhrazuje VK Tuchlovice z.s.

Podle zákona č. 121/2000 si vyhrazujeme právo zákazu publikování obsahu webu, designu, informací, grafiky a jiných materiálů obsažených na tomto webu. Povinností každého uživatele tohoto webu je řídit se níže vysvětlenými pravidly.

Cookies

Cookies jsou používány na tomto webu za účelem sledování návštěvnosti a zlepšení služeb webu. Pokud s jejich použitím nesouhlasíte, neprodleně web opusťte.

Provozovatel webových stránek

Provozovatelem webových stránek je volejbalový klub VK Tuchlovice, z.s. Webovou šablonu vytvořil WeDesIn, jakékoliv dotazy a poznámky ohledně webové stránky je třeba směřovat na tuto společnost.

 

Kontaktujte nás